Przydatne skróty w Eclipse…

  • CTRL + SHIFT + O – ‚przeskakiwanie’ między pasującymi tagami – bardzo przydatne przy edycji plików XML
  • CTRL + O – wyświetla okienko ze strukturą edytowanego pliku
  • CTRL + SHIFT + F – automatyczne formatowanie kodu
  • CTRL + M – maksymalizuje okno edycyjne ukrywając ‚niepotrzebne’ panele. Ponowne naciśnięcie kombinacji klawiszy przywraca poprzedni układ.
  • CTRL + 1 – wyświetla listę ‚sugestii’ kompilatora – w zależności od kontekstu może to być np. lista propozycji zmian w kodzie tak aby wyeliminować występujący błąd.