Questoid – CellObject SQLite & XML Browser – przeglądanie zawartości bazy SQLite w środowisku Eclipse

questoid

 

Instrukcja instalacji plugin-u umożliwiającego przeglądanie zawartości bazy SQLite.

 1. Pobieramy Questoid Plugin – link
 2. Po rozpakowaniu archiwum kopiujemy plik .jar do katalogu ‚plugins’ naszego Eclipse (np. /usr/lib/eclipse/plugins)
 3. Restartujemy Eclipse
 4. Startujemy naszą aplikację w trybie debuggowania w środowisku Eclipse
 5. Przechodzimy do perspektywy ‚Debug’
 6. Wyświetlamy zakładkę ‚File Explorer’
 7. Przechodzimy do katalogu zawierającego interesującą nas bazę SQLite: np. ‚data -> data -> com.myproject -> databases -> myproject
 8. Otwieramy plik bazy za pomocą Questoid (patrz obrazek powyżej)
 9. Przechodzimy do zakładki ‚Questoid SQLite Browser’ – powinna się ona pojawić…
 10. Przechodzimy do podzakładki ‚Browse Data’
 11. Wybieramy tabelę z listy rozwijalnej
 12. Pojawia się zawartość tabeli…

Android Asset Studio

Bardzo przydatne narzędzie (a właściwie narzędzia) udostępnione przez firmę Google.

Jest to zestaw generatorów mających za zadanie ułatwić przygotowanie grafik oraz pewnych stylów do zastosowania w naszym projekcie aplikacji dla systemu Android.

Przykładowo pierwszy generator na podstawie dowolnego obrazka pozwala wygenerować zestaw ikon o odpowiednich parametrach (wymiary, paleta kolorów), któe możemy od razu umieścić w naszym projekcie aplikacji.

Szczegóły na stronie link.

Anatomia aplikacji.

Struktura aplikacji wygenerowana za pomocą plugin-u ADT w Eclipse:

Package explorer

Wygenerowane foldery:

src/ –  folder zawierający pliki źródłowe java.

gen/ – folder zawiera plik R.java – plik automatycznie regenerowany po każdym buildzie aplikacji. Zawiera informacje o zasobach aplikacji (skorelowane z katalogiem res). Jeden z najważniejszych plików wchodzących w skład projektu.

assets/ – folder zawierający statyczne pliki (np. pliki html), które mogą być dołączone do aplikacji.

res/ – folder zawierający pliki zasobów (layouty, grafiki, teksty oraz ich tłumaczenia itp.). Zasoby mogą być uporządkowane w pakiety – oddzielne dla różnych języków, rozdzielczości ekranu itp.

res/drawables/ – zawiera obrazy/grafiki np. PNG, JPG

res/layouts/ – zawiera pliki XML zawierające definicje wyglądu poszczególnych ‚formatek’ aplikacji

res/values/ – zawiera pliki XML zawierające teksty/napisy/wartości liczbowe wykorzystywane w aplikacji.

libs/ – dołączone do projektu biblioteki, które mogą być wykorzystane w aplikacji.

AndroidManifest.xml – kolejny bardzo ważny plik… można powiedzieć – konfiguracja naszej aplikacji. Zawiera m.in. specyfikacje wszystkich użytych w aplikacji aktywności, uprawnień, usług itp.

Przydatne skróty w Eclipse…

 • CTRL + SHIFT + O – ‚przeskakiwanie’ między pasującymi tagami – bardzo przydatne przy edycji plików XML
 • CTRL + O – wyświetla okienko ze strukturą edytowanego pliku
 • CTRL + SHIFT + F – automatyczne formatowanie kodu
 • CTRL + M – maksymalizuje okno edycyjne ukrywając ‚niepotrzebne’ panele. Ponowne naciśnięcie kombinacji klawiszy przywraca poprzedni układ.
 • CTRL + 1 – wyświetla listę ‚sugestii’ kompilatora – w zależności od kontekstu może to być np. lista propozycji zmian w kodzie tak aby wyeliminować występujący błąd.