Anatomia aplikacji.

Struktura aplikacji wygenerowana za pomocą plugin-u ADT w Eclipse:

Package explorer

Wygenerowane foldery:

src/ –  folder zawierający pliki źródłowe java.

gen/ – folder zawiera plik R.java – plik automatycznie regenerowany po każdym buildzie aplikacji. Zawiera informacje o zasobach aplikacji (skorelowane z katalogiem res). Jeden z najważniejszych plików wchodzących w skład projektu.

assets/ – folder zawierający statyczne pliki (np. pliki html), które mogą być dołączone do aplikacji.

res/ – folder zawierający pliki zasobów (layouty, grafiki, teksty oraz ich tłumaczenia itp.). Zasoby mogą być uporządkowane w pakiety – oddzielne dla różnych języków, rozdzielczości ekranu itp.

res/drawables/ – zawiera obrazy/grafiki np. PNG, JPG

res/layouts/ – zawiera pliki XML zawierające definicje wyglądu poszczególnych ‚formatek’ aplikacji

res/values/ – zawiera pliki XML zawierające teksty/napisy/wartości liczbowe wykorzystywane w aplikacji.

libs/ – dołączone do projektu biblioteki, które mogą być wykorzystane w aplikacji.

AndroidManifest.xml – kolejny bardzo ważny plik… można powiedzieć – konfiguracja naszej aplikacji. Zawiera m.in. specyfikacje wszystkich użytych w aplikacji aktywności, uprawnień, usług itp.