Przydatne skróty w Eclipse…

  • CTRL + SHIFT + O – ‚przeskakiwanie’ między pasującymi tagami – bardzo przydatne przy edycji plików XML
  • CTRL + O – wyświetla okienko ze strukturą edytowanego pliku
  • CTRL + SHIFT + F – automatyczne formatowanie kodu
  • CTRL + M – maksymalizuje okno edycyjne ukrywając ‚niepotrzebne’ panele. Ponowne naciśnięcie kombinacji klawiszy przywraca poprzedni układ.
  • CTRL + 1 – wyświetla listę ‚sugestii’ kompilatora – w zależności od kontekstu może to być np. lista propozycji zmian w kodzie tak aby wyeliminować występujący błąd.

Automatyczne przenoszenie programów na kartę pamięci – app2sd, link2sd, data2sd itd., itp.

LINK2SD

Prostsza alternatywa dla APP2SD. Idea jest taka sama jak w przypadku APP2SD – linkowanie aplikacji przeniesionych na partycję EXT. Są jednak dwie zasadnicze różnice:

  1. zamiast linkować folder /data/app (co oznacza przenoszenie wszystkich aplikacji), można wybrać aplikacje, które mają być przeniesione,
  2. jest to program z interfejsem użytkownika. Można zarządzać aplikacjami za pomocą ‚kilku’ kliknięć.

Istnieje również możliwość wykorzystania natywnego przenoszenia aplikacji na kartę SD (Android 2.2 i wyżej) bez konieczności tworzenia dodatkowej partycji EXT.

Zaczerpnięte z forum.android.com.pl:

„Link2SD montuje partycję ext2 na SD /data/sdext2/ i sprawia, że OS montuje go w czasie startu systemu /system/etc/install-recovery.sh/

  • Po uruchomieniu aplikacji i naciśnięciu „Create Link” aplikacja przenosi plik apk na SD partycji ext2 i tworzy symboliczny link w oryginalnym katalogu /data/app/”

APP2SD

Wszystko jest już chyba wyjaśnione wyżej…

DATA2SD

Podstawowa różnica między DATA2SD a APP2SD – DATA2SD sprawia że powiększamy ilość dostępnej pamięci ‚wewnętrznej’ dostępnej dla systemu. Wszystkie aplikacje są jakoby ‚z automatu’ instalowane na partycji EXT. Do tego są one tam umieszczane w całości.